testgenij

Нацртајте 9 точки на еден лист, во три реда по три точки. Потоа споите ги сите точки во само четири линии и тоа во еден потег. Односно, таму каде што завршува едната линија, треба да почне другата.

Да напоменеме, во првото видео е дадена задачата, а во второто видео се наоѓаат можните одговори.


Прочитано 193 пати