bubulici

Прагот на човечката одвратност, е скоро секогаш различен кај секоја индивидуа.

Новата реклама на компанијата за борба против акните, која се врти австралиските телевизии, сепак има потенцијал да го преврти стомакот и на дива свиња.

Незнам како маркетинг менаџерите на оваа компанија, но сличен самоцелен рекламен Спот, по наше скромно мислење, е ништо повеќе од израз на немоќ и тотален недостаток на креативно размислување.


Прочитано 798 пати