Stair_Way_To_Heaven
Оди човек пред портите на рајот и го среќава Свети Петар и овој му вели денес во рајот примаме само специјални случаи и другиов одгвара е па јас сум таков. И кажува идам ја дома ја наоѓам жена ми гола а на тараса човек се држи на работ од тарасата го удирам а после го убив фрлаќи фрижидер врз него и добив срцев удар од возбуда, па го пуштил. Доаѓа друг човек Свети Петар му го кажува истото и овој одговара па после утринска гимнастика се сопнав и паднав но се задржав за работ од тарасата но некој лудак ме удри со чекан по раце и повторно паднав во грмушки мислеќи се спасив падна фрижидер врз мене па Свети Петар и него го пуштил. Доаѓа трет и Свети петар му го кажува истото овој одговара ја после добро е*ење… се сокрив во фрижидер  а Свети Петар само одговорил влегувај.

Прочитано 2651 пати